Cấp phép cho giáo viên nước ngoài dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tư vấn pháp luật

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý trường hợp cấp giấy phép lao động đối với giáo viên là người nước ngoài ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương (có trình độ đại học và có chứng chỉ sư phạm hoặc chứng chỉ giảng dạy giáo dục phổ thông) giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngọc Quang
Từ khóa :
nghị định 11/2016 , giấy phép giáo viên phổ thông , cấp phép giáo viên nước ngoài
Cấp phép cho giáo viên nước ngoài dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Gjo lanh
1

Lại chiêu trò hợp thức hóa cho giáo viên TQ vào VN rồi. Đầu tiên là dậy tiếng tầu sau là đưa giáo viên Tầu vào dậy. Mong điều mình viết đừng là sự thật. Lợi ích dân tộc là trên hết

Hoàng Hoa Đình
0

Hiện nước ta còn hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ sư phạm thất nghiệp, nếu cấp phép cho người nước ngoài dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông thì cử nhân sư phạm càng thất nghiệp nhiều hơn, có lẽ chỉ cấp phép cho giáo viên dạy ngoại ngữ cho giáo viên người nước ngoài.

Hoàng Hoa Đình
5

Phải có biện pháp giám sát nội dung họ giảng dạy, nhất là giáo viên Trung Quốc, không nên cấp phép, vì vừa qua một số hướng dẫn viên chui người Trung Quốc nói sai lịch sử Việt Nam, với dụng ý tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam.

Xem thêm bình luận
Tin khác