Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

23/10/2017 16:05
Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 22/10 tại Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017 đã tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo tin từ VTV, ngày 22/10 tại Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017 đã tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Đây là buổi tổng duyệt cuối cùng sau những ngày hợp luyện giữa các lực lượng vũ trang - an ninh tham gia công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện APEC được diễn ra tại Đà Nẵng.

Tham gia tổng duyệt có hàng ngàn chán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng hàng trăm cảnh sát, lực lượng khác của thành phố Đà Nắng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC, Tiểu ban An ninh đã huy động hàng chục phương tiện, thiết bị và xe đặc chủng của lực lượng công an, quân đội.

Buổi tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập nhằm thể hiện sức mạnh, sự thống nhất, chính quy, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại trong sáng 22/10:

Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 1
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 2
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 3
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 4
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 5
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 6
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 7
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 8
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 9
Ấn tượng tổng duyệt Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ảnh 10
Trúc Diệp