Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980

07/05/2012 06:02
Nguyễn Thảo (Theo livejounal, báo Nga)
(GDVN) - “Từ rừng taiga đến biển Anh: Hồng quân là mạnh nhất”. Đây là câu hát trong một bài hát được nhân dân Xô viết và những chiến sĩ Hồng Quân lưu truyền như một niềm tự hào về sức mạnh kiêu hùng của lực lượng quân đội lớn nhất thế giới (từ thập niên 1940 cho tới khi Liên Xô tan rã vào năm 1991). Dưới đây là những bức ảnh màu cực hiếm về Quân đội Xô viết trong những năm 80.
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 1
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 2
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 3
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 4
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 5
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 6
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 7
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 8
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 9
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 10
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 11
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 12
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 13
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 14
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 15
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 16
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 17
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 18
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 19
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 20
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 21
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 22
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 23
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 24
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 25
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 26
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 27
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 28
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 29
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 30
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 31
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 32
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 33
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 34
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 35
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 36
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 37
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 38
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 39
Ảnh màu tư liệu cực hiếm về Quân đội Xô viết những năm 1980 ảnh 40

Nguyễn Thảo (Theo livejounal, báo Nga)