Bảo hiểm xã hội Hà Nội chuyển công an thành phố xử lý đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

09/07/2018 17:00
Vũ Phương
(GDVN) - Đơn vị cố tình không chấp hành kết luận thanh tra, không nộp tiền và tiền nợ bảo hiểm xã hội sang Công an Thành phố xử lý theo quy định.

Ngày 09/7/2018, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã tổ chức họp Liên ngành để thống nhất các biện pháp xử lý đơn vị chây ỳ, cố tình để nợ đọng bảo hiểm xã hội. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Thanh tra Thành phố, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố và Công an thành phố Hà Nội. 

Tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thông tin kết quả công tác phối hợp thanh, kiểm tra và xử lý đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, cụ thể:

- Trong 6 tháng đầu năm Thanh tra Thành phố đã ban hành 200 Quyết định thanh tra liên ngành đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, trong đó đã có 85 đơn vị nộp hết tiền nợ và đề nghị dừng thanh tra; Tổ chức thanh tra tại 115 đơn vị còn lại đã thu hồi số tiền 59,2 tỷ đồng, bằng 53% số nợ. Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 4 đơn vị chây ỳ, cố tình để nợ đọng bảo hiểm xã hội.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 57 Quyết định thanh tra liên ngành đơn vị nợ; đã thu hồi 14,1 tỷ đồng, bằng 66% số nợ.

- Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành 63 đơn vị nợ, đã thu hồi 20 tỷ bằng 60% số nợ. Đề nghị Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt 5 đơn vị cố tình vi phạm.

- Về theo dõi, đôn đốc 10 đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính từ năm 2017 trở về trước; đến nay đã có 2/10 đơn vị nộp toàn bộ tiền nợ là Công ty Cổ phần dược phẩm Hoa thiên phú chi nhánh Hà Nội nộp trên 508 triệu đồng và Công ty Cổ phần nền móng ĐUA FAT nộp trên 900 triệu đồng, 7/10 đơn vị nộp một phần số nợ và có giải trình, cam kết lộ trình trả nợ.

Còn 1 đơn vị là Công ty CPXD số 12 Thăng Long nợ gần 6,1 tỷ đồng trên 112 tháng, có quyết định xử phạt hành chính của Sở Lao động từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn cố tình vi phạm, không chấp hành nộp phạt và không thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội chuyển công an thành phố xử lý đơn vị nợ bảo hiểm xã hội ảnh 1
Ông Vũ Đức Thuật cho biết, trong các cuộc thanh tra tiếp tục tập trung vào việc thu thập hồ sơ, củng cố chứng cứ những đơn vị chây ì nộp bảo hiểm xã hội phục vụ khởi tố các đơn vị vi phạm Điều 216 Bộ luật Hình sự. 

Liên ngành thảo luận và thống nhất trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội để thu hồi nợ đọng nhằm đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xác định công tác thanh tra thu hồi nợ đọng là một trong những giải pháp cơ bản giảm nợ bảo hiểm xã hội.

Trong các cuộc thanh tra tiếp tục tập trung vào việc thu thập hồ sơ, củng cố chứng cứ phục vụ khởi tố các đơn vị vi phạm Điều 216 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, trong đó có Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 Thăng Long.

Liên ngành cũng giao cho bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp tục đôn đốc đối với các đơn vị nợ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau ngày 10/8/2018, bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ báo cáo Liên ngành để xem xét chuyển hồ sơ những đơn vị cố tình không chấp hành kết luận thanh tra, không nộp tiền xử lý vi phạm hành chính và tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sang Công an Thành phố xử lý theo quy định.

Vũ Phương