Bùi Bảo Linh, Hà Nội, Oldfields School, Mỹ (293)

12/04/2012 14:30
(GDVN) - Bùi Bảo Linh đến từ Hà Nội, hiện đang là học sinh Trường Oldfields School tại Mỹ. Bảo Linh rất thích đi mua sắm và đóng kịch  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi