Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264)

21/06/2012 09:40
(GDVN)- Trần Thị Thúy Hằng đến từ Hưng Yên, hiện đang là sinh viên trường CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 1
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 2
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 3
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 4
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 5
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 6
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 7
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 8
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 9
Trần Thị Thúy Hằng, Hưng Yên, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh (2264) ảnh 10