Bùi Thị Giàu, An Giang, THPT Long Xuyên (358)

(GDVN) - Bùi Thị Giàu hiện đang là học sinh lớp 12B7 Trường THPT Long Xuyên, An Giang. 
 >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đang tải tin...