Bùi Thị Kiều Trang, CĐN Việt Đức Vĩnh Phúc ( 289 )

12/04/2012 13:10
(GDVN) - Bùi Thị Kiều Trang sinh ngày 25-4-1992 hiện đang học tại CĐN Việt Đức Vĩnh Phúc.