Bùi Thị Nguyệt Hằng, Thanh Hóa, CĐ Đồng Nai (746)

(GDVN) - Thí sinh Bùi Thị Nguyệt Hằng, Thanh Hóa, CĐ Đồng Nai. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyệt Hằng thích đi du lịch nghe nhạc xem phim hoạt hình và các phong trào của nhà trường

 

 

 

Đang tải tin...