Bùi Thị Nguyệt Hằng, Thanh Hóa, CĐ Đồng Nai (746)

24/04/2012 19:20
(GDVN) - Thí sinh Bùi Thị Nguyệt Hằng, Thanh Hóa, CĐ Đồng Nai. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyệt Hằng thích đi du lịch nghe nhạc xem phim hoạt hình và các phong trào của nhà trường