Bùi Xuân Phương, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1905)

05/06/2012 10:00
(GDVN) - Bùi Xuân Phương đến từ Thái Bình sinh viên trường THPT Bắc Đông Quan >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Xuân Phương la cô gái  thẳng thắn, ghét sự lừa dối