Châu Lê Bảo Trâm, Trà Vinh, THPT Nguyễn văn Hải (924)

28/04/2012 18:30
(GDVN) - Châu Lê Bảo Trâm đến từ Trà Vinh và hiện đang là sinh viên của Trường THPT Nguyễn văn Hải >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi