Chu Thị Huyền, Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên (1345)

11/05/2012 17:40
(GDVN) - Chu Thị Huyền đến từ Thái Nguyên, sinh viên khoa ngoại ngữ trường ĐH Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi