Đặng Thị Lệ Thu, Quảng Ninh, ĐH Khoa học Thái Nguyên (1906)

05/06/2012 10:20
(GDVN) - Đặng Thị Lệ Thu đến từ Quảng Ninh, sinh viên trường ĐH Khoa học Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi