Đào Cẩm Nhung, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (2156)

14/06/2012 13:20
(GdVN)- Đào Cẩm Nhung đến từ TP Hồ Chí Minh, hiện đang là sinh viên trừơng ĐH Sài Gòn. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi