Đào Thị Giang, Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (1586)

20/05/2012 14:00
(GDVN) - Đào Thị Giang đến từ Hà Nội và hiện bạn đang là sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Giang là một người thân thiện , dễ gần.