Đào Thị Hà, Thái Nguyên, CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên (1991)

08/06/2012 12:30
(GDVN) - Đào Thị Hà đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên của Trường CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi