Đào Thị Huyền, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1658)

23/05/2012 14:40

(GDVN) - Đào Thị Huyền đến từ Hải Phòng hiện đang là sinh viên trường Đại học Hải Phòng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi