Diệu Phương, Hà Nội, Đại học Thành Đô (745)

24/04/2012 19:00
(GDVN) - Thí sinh Diệu Phương, Hà Nội, Đại học Thành Đô. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phương là người dễ gần và năng động trong các hoạt động tập thể
Diệu Phương luôn lạc quan,yêu đời,hay cười,cười xinh,cười duyên dáng,cười kute
Diệu Phương đã từng được làm gương mặt của bìa báo Thanh niên