Đỗ Cao Kỳ Duyên, TP Hồ Chí Minh, ĐH Sài Gòn (2055)

11/06/2012 07:00
(GDVN) - Đỗ Cao Kỳ Duyên đến từ TP Hồ Chí Minh, sinh viên trường ĐH Sài Gòn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi