Đỗ Quỳnh Yến, Bắc Ninh, CĐ thuỷ Sản Bắc Ninh (1807)

30/05/2012 07:30
(GDVN) - Đỗ Quỳnh Yến sinh ngày 25/1/1991 đến từ Bắc Ninh, sinh viên trường CĐ thuỷ Sản Bắc Ninh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi