Đỗ Thị Giáng My, Phú Thọ, Đại học Nội vụ (2075)

11/06/2012 13:40
(GDVN) - Đỗ Thị Giáng My đến từ Phú Thọ và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Nội vụ >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi