Đoàn Hàn Yên,TP Hồ Chí Minh,ĐH KH Xã hội & Nhân văn TP HCM (920)

28/04/2012 14:40
(GDVN) - Đoàn Hàn Yên đến từ TP Hồ Chí Minh hiện ban đang là sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Yên mong muốn trở thành đại diên hình ảnh cho báo giáo dục Việt Nam.