Đoàn Tiểu Ngọc, Hải Dương, THPT Kinh Môn (639)

22/04/2012 12:45

(GDVN) - Thí sinh Đoàn Tiểu Ngọc đến từ Hải Dương, hiện đang là học sinh THPT Kinh Môn. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi