Đồng Thị Lan Anh, Hải Phòng, ĐH Hàng Hải Việt Nam (941)

29/04/2012 11:40
(GDVN) - Đồng Thị Lan Anh đến từ Hải Phòng hiện đang học tại ĐH Hàng Hải Việt Nam.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi