Dương Thị Hoài Thu, Hải Dương, Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh (738)

24/04/2012 16:20
(GDVN) -Dương Thị Hoài Thu, đến từ Hải Dương, là sinh viên của Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi