Hà Khánh Ly, Hà Nội, THPT Sơn Tây (556)

19/04/2012 21:30
(GDVN) -Hà Khánh Ly hiện đang học lớp 11 Văn trường THPT Sơn Tây, Hà Nội.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi