Hà Thị Hiền, Thanh Hóa, Đại học Công đoàn (1896)

04/06/2012 13:00
(GDVN) - Hà Thị Hiền đến từ Thanh Hóa và hiện bạn đang là sinh viên trường đại học Công Đoàn 
>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi