Hà Thị Quỳnh, Yên Bái, Học viện Quản lý Giáo dục (1936)

05/06/2012 21:30
(GDVN) -Hà Thị Quỳnh đến từ Yên Bái và hiện bạn đang là sinh viên trường học viện Quản lí giáo dục
>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi