Hà Thị Thúy Hằng, Hà Nội, Viện Đại học Mở HN (294)

12/04/2012 14:50
(GDVN) - Hà Thị Thúy Hằng hiện đang là sinh viên Viện Đại Học Mở HN. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hà Thị Thúy Hằng là người thân thiện luôn vui vẻ và hài hước