Hồ Thiên Trang, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc tế - Trung Quốc (1908)

05/06/2012 11:00
(GDVN) - Hồ Thiên Trang đến từ TP Hồ Chí Minh và hiện đang học ĐH Quốc Tế - Trung Quốc >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi