Hoàng Diệu Linh, CĐ Nghề Việt - Đức, Vĩnh Phúc (227)

09/04/2012 22:36
(GDVN) - Hoàng Diệu Linh sinh ngày 21/08/1992, hiện đang là sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi