Hoàng Như Quỳnh, Thái Nguyên, THPT Nguyễn Huệ - Đại Từ (1377)

12/05/2012 16:00
(GDVN) - Hoàng Như Quỳnh đến từ Thái Nguyên, học sinh trường THPT Nguyễn Huệ - Đại Từ - Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi