Hoàng Thảo My, Huế, Đại học Kinh tế Huế (1718)

25/05/2012 14:00
(GDVN) - Hoàng Thảo My đến từ Huế và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi