Hoàng Thị Hạnh, Bắc Giang, ĐH Y Dược Thái Nguyên (1223)

08/05/2012 11:00
(GDVN) - Hoàng Thị Hạnh đến từ Bắc Giang, sinh viên năm 4 trường ĐH Y Dược Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hạnh rất thích là ca hát, múa, chụp ảnh và đi du lịch