Hoàng Thị Hoài, Nam Định, ĐH giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (331)

12/04/2012 20:50
l(GDVN) - Hoàng Thị Hải sinh ngày 4-5-1991, hiện đang là sinh viên năm nhất trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi