Hoàng Thị Lan Nguyệt, Thanh Hóa, ĐH kinh tế KT Bình Dương (1937)

05/06/2012 22:00
(GDVN) - Hoàng Thị Lan Nguyệt sinh ngày 28/04/1992 đến từ Thanh Hóa, sinh viên trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Bình Dương >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi