Hoàng Thị Liên, Hưng Yên,CĐ TC Quản trị Kinh doanh (2030)

09/06/2012 15:30
(GDVN) - Hoàng Thị Liên đến từ Hưng Yên và hiện đang là sinh viên của Trường CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi