Hoàng Thị Ngọc Anh, Hà Nội, THPT Liên Hà (1258)

09/05/2012 14:20
(GDVN) - Hoàng Thị Ngọc Anh đến từ  Hà Nội, học sinh trường THPT Liên Hà >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Ngọc Anh ghét sự giả dối, sự giả tạo. Thích hoa, gấu, du lịch và cũng thích chụp ảnh