Hoàng Thị Tâm, TP Hồ Chí Minh, ĐH Luật TP Hồ Chí Minh (1980)

08/06/2012 07:00
(GDVN) - Hoàng Thị Tâm đến từ TP Hồ Chí Minh, sinh viên trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi