Hoàng Thị Thiên Lý, Tuyên Quang, ĐH Hùng Vương (525)

18/04/2012 20:00
(GDVN) -Hoàng Thị Thiên Lý sinh ngày 25/12/1992 hiện đang học tại ĐH Hùng Vương>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Thiên Lý là một người dễ gần, đơn giản,
Câu nói yêu thích cuả Thiên Lý:"Nắng Phương Nam Không Bằng Mùa Đông Phương Bắc-- Đô Hội Sài Thành Không Bằng Đôi Mắt Người Tuyên"