Hoàng Thị Thu Hoài, Nghệ An, Đại học Công Đoàn (2002)

08/06/2012 16:40
(GDVN) - Hoàng Thị Thu Hoài đến từ Nghệ An và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Công Đoàn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi