Hoàng Thị Vân Anh, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1835)

31/05/2012 11:00
(GDVN) - Hoàng Thị Vân Anh đến từ Hà Nội, sinh viên trường Học viện Quản lý Giáo dục >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Vân Anh là cô gái vui vẻ, hay cười và rất hồn nhiên