Hứa Thị Lê, Bắc Giang, THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Bắc Giang (1825)

30/05/2012 16:30
(GDVN) - Hứa Thị Lê sinh ngày 16/08/1994 đến từ Bắc Giang, học sinh lớp 12 trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Bắc Giang >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lê rất thích nghe nhạc