Huỳnh Đoàn Thúy Vy, Bến Tre, CĐ Kinh tế kĩ thuật Sài Gòn (1194)

07/05/2012 12:30
(GDVN) - Huỳnh Đoàn Thúy Vy đến từ Bến Tre, sinh viên năm 2 trường CĐ Kinh tế kĩ thuật Sài Gòn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi