Huỳnh Thị Thảo, Tp. Hồ Chí Minh, CĐ nghề số 8 (737)

24/04/2012 15:59
(GDVN) - Thí sinh Huỳnh Thị Thảo, Tp. Hồ Chí Minh, CĐ nghề số 8. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi