Huỳnh Thị Yến Lê, Quảng Nam, THPT Sào Nam (966)

30/04/2012 09:20
(GDVN) - Huỳnh Thị Yến Lê đến từ Quảng Nam hiện bạn đang là học sinh trường THPT Sào Nam >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Yến Lê là một người đơn giản.