Lương Phạm Thanh Thủy, TP.HCM, TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh (1719)

25/05/2012 14:30
(GDVN) - Lương Phạm Thanh Thủy đến từ TP.HCM và hiện đang là sinh viên của Trường TC-KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi