Lưu Thị Kiều Trang, Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội (985)

30/04/2012 20:00
(GDVN) - Thí sinh Lưu Thị Kiều Trang đến từ Hà Nội hiện tại là sinh viên trường Đại học Văn hóa >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi