Mã Huế Thanh, Bến Tre, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ba Tri (441)

16/04/2012 08:30
(GDVN) - Mã Huế Thanh hiện đang là học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ba Tri. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi