Mông Thị Hồng, Cao Bằng, Đại học Sư phạm Hà Nội (1872)

01/06/2012 17:00
(GDVN) - Mông Thị Hồng đến từ Cao Bằng và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi